Choď na obsah Choď na menu
 


KST-TSK Elán Rožňava

Klub slovenských turistov – TuristSeniorKlub Elán Rožňava (KST-TSK Elán Rožňava)

Našej členskej základne pribúdajú rôčky a tak chceme vytvoriť alternatívu aj pre turistov ktorí majú záujem o nenáročnú turistiku v našom regióne.

Stanovy:

Členom klubu sa môže stať turista ktorý dovŕšil dôchodkový vek 62 rokov.

Členské v KST TJ Elán je zároveň aj členským v KST-TSK.

Uprednostňujeme verejnú dopravu, prípadne dopravu vlastnými autami.

Turistický kalendár nevydávame, túry dlhodobo neplánujeme.

Pozvánky na podujatia budeme zverejňovať na našej web stránke, prípadne osobným kontaktom.

Podujatí sa každý zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P O Z V Á N K A

Okresná organizácia JDS Rožňava

vás pozýva v spolupráci s MO JDS Kobeliarovo na okresnú seniorskú turistiku

Kobeliarovo a okolie

dňa 6. septembra 2023 (streda)

Program:

1/ Zraz účastníkov:

    V Kobeliarove pri obecnom úrade o 10:50 hod.         

2/ Individuálna doprava na podujatie:

  - Vlastným dopravným prostriedkom.

  - Autobusom verejnej dopravy.

2/ 11:00 hod. Zahájenie podujatia

    Príhovor zástupcov OO JDS Rožňava a MO JDS Kobeliarovo.

    Organizačné pokyny.

3/ 11:30 hod. Peší výstup na Ždiarik

    Dĺžka trasy v okolí obce 6 km, cca 2:30 hod., prevýšenie 300 m.

 4/ 13:30 – 14:30 hod.

     Stretnutie účastníkov podujatia po turistike pri kultúrnom dome v

     Kobeliarove. MO JDS Kobeliarovo zabezpečí na podujatí guláš

     (4,00 €/porcia) a občerstvenie. Lístky na guláš si zakúpia účastníci

     priamo na podujatí.

  5/ 15:30 hod.

    Oficiálne ukončenie okresnej seniorskej turistiky. Voľné posedenie

    na mieste stretnutia.

    Individuálny odchod účastníkov podujatia domov.

 Účasť na turistike je na vlastnú zodpovednosť účastníka!

Organizačné pokyny:

MO JDS – Záväzné prihlášky na okresnú seniorskú turistiku včítane zoznamu

účastníkov a počtu záujemcov o guláš oznámte na mailovú adresu: mmarkusovsky@gmail.com 

alebo telefonicky: +421 907 261652 (Martin Markušovský)

do 31.augusta 2023 (štvrtok). 

Verejná autobusová doprava:

Rožňava (nást. č.7) 10:15 hod. (prestup v Nižnej Slanej).

Odchody autobusov z Kobeliarova do Rožňavy o 14:45 hod.;

15:30 hod. (prestup v Nižnej Slanej); 16:25 hod. (priamy spoj).

----------------------------------------------------------------------------------------------

                                        Záujmová činnosť: TURISTIKA

!!! Účasť na podujatiach je na vlastnú zodpovednosť !!!

1. 6. 2023  Silická planina, Hrušovská lesostep

Jablonovské sedlo (Koliba Soroška) – Vyhliadky nad Hrušovom – Červená turistická značka – Koliba Soroška

8 km; 3:00 hod.; + 100 m; - 100 m

Odchod autobusom z AS v Rožňave o 9:55 hod. (nást. č.5)

Návrat autobusom zo Sorošky do Rožňavy o 14:32 hod.

8. 6. 2023  Údolie Kečovského potoka

Kečovo – Pod Poroňou, št. hranica – Aggtelek Baradla – Domica  8 km; 3:30 hod.; +100m; -100 m 

Odchod autobusom z AS v Rožňave o 9:15 hod. (nást. č.15)

Návrat z Domice autobusom o 16:06 hod.

15. 6. 2023 Zádielska dolina

Bôrka – Zádielska chata – Zádielska dolina – Zádiel

8,5 km; 3:00 hod.; +161 m; -482 m

Odchod autobusom z AS v Rožňave o 7:35 hod. (nást. č.13)

Návrat zo Zádielu autobusom o 13:55 hod. 

22. 6. 2023  Slovenský raj

Stratená – Stratenská Píla – Dedinky

5 km; 2:00 hod.; +160 m; -180 m

Odchod autobusom z AS v Rožňave o 7:00 hod. (nást. č.7)

Návrat z Dediniek autobusom o 12:17 hod.

4. 5. 2023  Brdárka – Kobeliarovo

Brdárka, kvitnúce čerešňové sady - Kobeliarovo

(5,2 km; 1:40 hod.; +90 m; -190 m)

Odchod autobusom z AS v Rožňave o 10:40 hod. (nást. č.10)

Návrat autobusom z Kobeliarova o 14:55 hod. s prestupom v Nižnej Slanej.

11. 5. 2023  Hrad Turňa, Hájske vodopády

Turňa n/Bodvou, odbočka Háj – Turniansky hrad – Háj – Hájske vodopády – Háj (8 km; 3:00 hod.; +350 m; -270 m)

Odchod autobusom z AS v Rožňave o 7:50 hod. (nást. č.5)

Návrat autobusom z Hája o 14:09 hod. do Turne n/Bodvou.

Odchod autobusu z Turne n/Bodvou, odb. Háj do Rožňavy o 14:55 hod.

17. 5. 2023  (streda) Okresná seniorská turistika

Čierna Lehota a okolie. Nenáročná turistika v okolí obce. Dĺžka trasy cca 6 km. Na záver posedenie pri guláši na ihrisku (pri cintoríne). Individuálna doprava na podujatie.

Bližšie informácie na nástenke v dennom centre.

25. 5. 2023  Hrad Szádvár, Vidomáj, Derenk (Maďarsko)

Podujatie sa neuskutoční, v tomto termíne sa koná deň matiek v Rožňave.

Jablonov n/Turňou, kompresorová stanica – Starý les, štátna hranica SK/HU – Vidomáj – hrad Szádvár a späť.

(12,4 km; 4:10 hod.; +320 m; -320 m)

Z Vidomáj možno odbočiť na Derenk ( Tam a Späť 2,2 km; 0:40 hod.; +30 m; -30 m)

Odchod autobusom z AS v Rožňave o 6:42 hod. (nást. č.14)

Návrat autobusom z Jablonova n/Turňou, kompresorová stanica o 12:31 hod. alebo 14:07 hod.

 

Informácie:

Ing. Martin Markušovský tel. +421 907 261652

 

 

13. 4. 2023  Rožňava – Kalvária - Betliar

7,9 km; 2:40 hod.; +285 m; -260 m

Stretnutie na námestí pri Troch ružiach o 9:00 hod.

Návrat z Betliara verejnou dopravou.

20. 4. 2023  Náučný chodník Bretka

6,5 km; 2:40 hod.; +140 m; -140 m

Odchod autobusom z AS v Rožňave o 9:00 hod. (nást. č. 15)

Návrat z Bretky autobusom o 13:30 hod.

27. 4. 2023  Silická planina

Horáreň Závozná – Silická ľadnica – Silica – Jašteričie jazero – Silica 

(9,4 km; 3:00 hod.; +222 m; -152 m)

Odbočka na Fabiánku (1,3 km; 0:30 hod.; +35 m; -35 m)

Odchod autobusom z AS v Rožňave o 11:15 hod. (nást. č.15)

Návrat zo Silice autobusom o 15:07 hod. alebo 15:42 hod.

 

Informácie:

Ing. Martin Markušovský tel. +421 907 261652

------------------------------------------------------------------

 

P O Z V Á N K A

Okresná organizácia JDS Rožňava

vás pozýva na okresnú seniorskú turistiku :

Krásnohorská Dlhá Lúka a okolie

Obec Krásnohorská Dlhá Lúka, Náučný chodník – Krásnohorská jaskyňa, Výstup na Dievčenskú skalu

                          dňa 23. septembra 2022 (piatok)

 

 

Trasa A1:  Krásnohorská Dlhá Lúka – Kaplnka sv. Anny – Krásnohorská jaskyňa –

                   Krásnohorská Dlhá Lúka (3,2 km; 1:00 hod.; +40 m; -40 m)

 

Trasa A2:  Krásnohorská Dlhá Lúka – Matejova studňa – Škridlový košiar – Dievčenská

                   skala, vyhliadka – návrat do Krásnohorskej Dlhej Lúky

                   (10,0 km; 3:10 hod.; +390 m; -390 m)

Program

1/ Zraz účastníkov v Pohostinstve Buzgó (naproti autobusovej zastávky)

    v Krásnohorskej Dlhej Lúke o 8:30 hod.

2/ Individuálna doprava na podujatie:

  - Vlastným dopravným prostriedkom.

  - Autobusom verejnej dopravy o 8:10 hod. z AS Rožňava (nástupište č.1), poplatok za

    dopravu podľa cenníka Eurobus.

  - Mimoriadnym autobusom z AS v Rožňave o 8:10 hod.(poplatok za dopravu 1,00 €).   

2/ 9:00 hod. Zahájenie podujatia

    Príhovor zástupcov OO JDS Rožňava v Krásnohorskej Dlhej Lúke.

    Organizačné pokyny.

3/ 9:15 hod.

    Štart na jednotlivé trasy.

4/ 11:30 – 13:00 hod.

     Stretnutie účastníkov podujatia po turistike v pohostinstve Buzgó.

     MO JDS Krásnohorská Dlhá Lúka zabezpečí na podujatí guláš (4,00 €/porcia).

     Lístok na guláš si každý účastník zakúpi individuálne na podujatí.

     Občerstvenie v pohostinstve Buzgó.

 

5/ 14:00 hod.

    Ukončenie okresnej seniorskej turistiky. Návrat do Rožňavy verejnou autobusovou

    dopravou.

    Spoje:13:00 hod., 14:20 hod., 15:20 hod., 16:10 hod.

Účasť na turistike je na vlastné riziko účastníka!

 

Organizačné pokyny:

MO JDS – Záväzné prihlášky na okresnú seniorskú turistiku včítane počtu účastníkov a počtu záujemcov o guláš oznámte na mailovú adresu:     mmarkusovsky@gmail.com   alebo telefonicky:   +421 907 261652 (Martin Markušovský) do 19. septembra 2022 (pondelok). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P O Z V Á N K A

Okresná organizácia JDS Rožňava

vás pozýva na okresnú seniorskú turistiku :

Silica a okolie

Silica, Jašteričie jazero, Fabiánka

                          dňa 24. mája 2022 (utorok)

Trasa A1:

Silica – modrou turistickou značkou popri cintoríne k pastierskej búde – ďalej vpravo po lúkach (značené organizátorom) smerom k Jašteričiemu jazeru  – Jašteričie jazero – odbočka na Fabiánku – Fabiánka (kruhový výhľad) – zostup z Fabiánky a pokračovanie do Silice po červenej turistickej značke. 6,5 km; 2:15 hod.; +150 m; -140 m

Trasa A2:

Silica – červenou turistickou značkou k Jašteričiemu jazeru – späť červenou turistickou značkou k odbočke na Fabiánku – Fabiánka (kruhový výhľad) – zostup z Fabiánky a pokračovanie do Silice po červenej turistickej značke. 6 km; 1:50 hod.; +150 m; -150 m             

 

Program

1/ 8:00 – 8:30 hod.

    Zraz účastníkov na autobusovej stanici v Rožňave. Doprava účastníkov do Rožňavy spojmi

   verejnej dopravy alebo osobnými autami na vlastné náklady. Doprava z Rožňavy na Silicu

   mimoriadnymi autobusmi. Cena dopravy 2,00 €/os. Platí účastník podujatia.

2/ 9:00 hod.

    Príhovor zástupcov OO JDS Rožňava na Silici.

    Organizačné pokyny.

3/ 9:15 hod.

    Štart na jednotlivé trasy.

4/ 12:00 – 13:00 hod.

     Stretnutie účastníkov podujatia po turistike v obci Silica.

     JDS Silica zabezpečí na podujatí guláš (4,00 €/porcia).

     Možnosť prehliadky kostola v obci.

5/ 14:00 hod.

    Ukončenie okresnej seniorskej turistiky. Návrat mimoriadnou autobusovou dopravou do

    Rožňavy. Čas odchodu bude na podujatí upresnený.

Účasť na turistike je na vlastné riziko účastníka!

Organizačné pokyny:

ZO JDS – Záväzné prihlášky na okresnú seniorskú turistiku včítane počtu účastníkov a počtu záujemcov o guláš oznámte na mailovú adresu:     mmarkusovsky@gmail.com   alebo telefonicky:   +421 907 261652

(Martin Markušovský) do 14. mája 2022 (sobota)  

Zástupcovia ZO JDS obcí:

- odovzdajú pri prezentácii na autobusovej stanici v Rožňave zoznam účastníkov včítane poplatku za dopravu (2 €/os.) pre svojich členov organizátorovi

- hotovosť za guláš (4 €/os.) odovzdajú za svojich členov ZO JDS Silica a obdržia lístky na guláš

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. október 2019  Okresná seniorská turistika, organizátor OO JDS Rožňava

                            Potulky: Rožňava - Rožňavská Kalvária - Tri vrchy - Betliar

Trasa A:

Rožňava – Kalvária – hrebeň Troch vrchov – lúka nad Čučmou – Betliar

7,7 km; +360 m; -330 m;  chodecký čas cca 2:30 hod. + oddych  1:00 hod.

Trasa B:

Rožňava – Kalvária – traverz Troch vrchov – lúka nad Čučmou - Betliar

7,7 km; +300 m; -275 m; chodecký čas 2:30 hod. + oddych 0:40 hod.

Trasa C:

Park v Kaštieli Betliar - Futbalové ihrisko Betliar, okruh 2,2 km; +50 m; - 14 m; chodecký čas 1:30 hod.

Program : 8,00 - 8,30 hod.

1/ Zraz účastníkov na trasu A a B na Námestí baníkov v Rožňave.

 Do Rožňavy sa dopravia spojmi verejnej dopravy alebo  osobnými  autami na vlastné náklady

 2/Účastníci na trasu C ( park Betliar) sa dopravia spojmi verejnej dopravy alebo osobnými autami  na vlastné náklady a stretnú sa na parkovisku  pred  Kaštieľom v Betliari.

8,30 hod  -Príhovor zástupcov OO JDS Rožňava + Organizačné informácie

8,45 hod. Štart na jednotlivé trasy

12,00 hod Stretnutie všetkých účastníkov na futbalovom ihrisku v Betliari.

Na ihrisku  ZO JDS Betliar pripraví guláš v cene 2€. Záujemcov o guláš nahlásiť spolu s nahlasovaným počtov prihlásených účastníkov.

 Ďalšie občerstvenie  z vlastných zásob.

Voľný program účastníkov.

 13,30 hod. Ukončenie okresnej seniorskej turistiky. Doprava domov spojmi verejnej dopravy alebo osobnými autami na vlastné náklady.

Účasť na turistike je na vlastné riziko účastníka. !

Organizačné pokyny:

Prihlášky  ZO JDS – ( uviesť!!!!!!!! záväzný  počet účastníkov a počty záujemcov o guláš ) na  okresnú  seniorskú turistiku zasielajte na mailovú adresu: gallo.jan@fz.sk  alebo telefonicky,  správou  SMS , na mobil. 0904 101 805  (Ján Gallo) do 1. októbra 2019 (utorok)!!!!!!!!!!!!!!                                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------

 

21. máj 2019  Seniorska turistika, organizátor OO JDS Rožňava

"Potulky - Obec Bretka - Náučný chodník Prielom Muráňa - Obecný skanzen"  (cca 4,3 km)

Odchod o 8:30 hod. z autobusovej stanice v Rožňave mimoriadnym spojom.

Možno sa zúčastniť aj vlastnou dopravou. Stretnutie v Bretke na autobusovej stanici o 9:00 hod.

Prihlášky Ján Gallo tel. 0904101805 do 16.5.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------