Choď na obsah Choď na menu
 


KST-TSK Elán Rožňava

Klub slovenských turistov – TuristSeniorKlub Elán Rožňava (KST-TSK Elán Rožňava)

Našej členskej základne pribúdajú rôčky a tak chceme vytvoriť alternatívu aj pre turistov ktorí majú záujem o nenáročnú turistiku v našom regióne.

Stanovy:

Členom klubu sa môže stať turista ktorý dovŕšil dôchodkový vek 62 rokov.

Členské v KST TJ Elán je zároveň aj členským v KST-TSK.

Uprednostňujeme verejnú dopravu, prípadne dopravu vlastnými autami.

Turistický kalendár nevydávame, túry dlhodobo neplánujeme.

Pozvánky na podujatia budeme zverejňovať na našej web stránke, prípadne osobným kontaktom.

Podujatí sa každý zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P O Z V Á N K A

Okresná organizácia JDS Rožňava

vás pozýva na okresnú seniorskú turistiku :

Silica a okolie

Silica, Jašteričie jazero, Fabiánka

                          dňa 24. mája 2022 (utorok)

Trasa A1:

Silica – modrou turistickou značkou popri cintoríne k pastierskej búde – ďalej vpravo po lúkach (značené organizátorom) smerom k Jašteričiemu jazeru  – Jašteričie jazero – odbočka na Fabiánku – Fabiánka (kruhový výhľad) – zostup z Fabiánky a pokračovanie do Silice po červenej turistickej značke. 6,5 km; 2:15 hod.; +150 m; -140 m

Trasa A2:

Silica – červenou turistickou značkou k Jašteričiemu jazeru – späť červenou turistickou značkou k odbočke na Fabiánku – Fabiánka (kruhový výhľad) – zostup z Fabiánky a pokračovanie do Silice po červenej turistickej značke. 6 km; 1:50 hod.; +150 m; -150 m             

 

Program

1/ 8:00 – 8:30 hod.

    Zraz účastníkov na autobusovej stanici v Rožňave. Doprava účastníkov do Rožňavy spojmi

   verejnej dopravy alebo osobnými autami na vlastné náklady. Doprava z Rožňavy na Silicu

   mimoriadnymi autobusmi. Cena dopravy 2,00 €/os. Platí účastník podujatia.

2/ 9:00 hod.

    Príhovor zástupcov OO JDS Rožňava na Silici.

    Organizačné pokyny.

3/ 9:15 hod.

    Štart na jednotlivé trasy.

4/ 12:00 – 13:00 hod.

     Stretnutie účastníkov podujatia po turistike v obci Silica.

     JDS Silica zabezpečí na podujatí guláš (4,00 €/porcia).

     Možnosť prehliadky kostola v obci.

5/ 14:00 hod.

    Ukončenie okresnej seniorskej turistiky. Návrat mimoriadnou autobusovou dopravou do

    Rožňavy. Čas odchodu bude na podujatí upresnený.

Účasť na turistike je na vlastné riziko účastníka!

Organizačné pokyny:

ZO JDS – Záväzné prihlášky na okresnú seniorskú turistiku včítane počtu účastníkov a počtu záujemcov o guláš oznámte na mailovú adresu:     mmarkusovsky@gmail.com   alebo telefonicky:   +421 907 261652

(Martin Markušovský) do 14. mája 2022 (sobota)  

Zástupcovia ZO JDS obcí:

- odovzdajú pri prezentácii na autobusovej stanici v Rožňave zoznam účastníkov včítane poplatku za dopravu (2 €/os.) pre svojich členov organizátorovi

- hotovosť za guláš (4 €/os.) odovzdajú za svojich členov ZO JDS Silica a obdržia lístky na guláš

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. október 2019  Okresná seniorská turistika, organizátor OO JDS Rožňava

                            Potulky: Rožňava - Rožňavská Kalvária - Tri vrchy - Betliar

Trasa A:

Rožňava – Kalvária – hrebeň Troch vrchov – lúka nad Čučmou – Betliar

7,7 km; +360 m; -330 m;  chodecký čas cca 2:30 hod. + oddych  1:00 hod.

Trasa B:

Rožňava – Kalvária – traverz Troch vrchov – lúka nad Čučmou - Betliar

7,7 km; +300 m; -275 m; chodecký čas 2:30 hod. + oddych 0:40 hod.

Trasa C:

Park v Kaštieli Betliar - Futbalové ihrisko Betliar, okruh 2,2 km; +50 m; - 14 m; chodecký čas 1:30 hod.

Program : 8,00 - 8,30 hod.

1/ Zraz účastníkov na trasu A a B na Námestí baníkov v Rožňave.

 Do Rožňavy sa dopravia spojmi verejnej dopravy alebo  osobnými  autami na vlastné náklady

 2/Účastníci na trasu C ( park Betliar) sa dopravia spojmi verejnej dopravy alebo osobnými autami  na vlastné náklady a stretnú sa na parkovisku  pred  Kaštieľom v Betliari.

8,30 hod  -Príhovor zástupcov OO JDS Rožňava + Organizačné informácie

8,45 hod. Štart na jednotlivé trasy

12,00 hod Stretnutie všetkých účastníkov na futbalovom ihrisku v Betliari.

Na ihrisku  ZO JDS Betliar pripraví guláš v cene 2€. Záujemcov o guláš nahlásiť spolu s nahlasovaným počtov prihlásených účastníkov.

 Ďalšie občerstvenie  z vlastných zásob.

Voľný program účastníkov.

 13,30 hod. Ukončenie okresnej seniorskej turistiky. Doprava domov spojmi verejnej dopravy alebo osobnými autami na vlastné náklady.

Účasť na turistike je na vlastné riziko účastníka. !

Organizačné pokyny:

Prihlášky  ZO JDS – ( uviesť!!!!!!!! záväzný  počet účastníkov a počty záujemcov o guláš ) na  okresnú  seniorskú turistiku zasielajte na mailovú adresu: gallo.jan@fz.sk  alebo telefonicky,  správou  SMS , na mobil. 0904 101 805  (Ján Gallo) do 1. októbra 2019 (utorok)!!!!!!!!!!!!!!                                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------

 

21. máj 2019  Seniorska turistika, organizátor OO JDS Rožňava

"Potulky - Obec Bretka - Náučný chodník Prielom Muráňa - Obecný skanzen"  (cca 4,3 km)

Odchod o 8:30 hod. z autobusovej stanice v Rožňave mimoriadnym spojom.

Možno sa zúčastniť aj vlastnou dopravou. Stretnutie v Bretke na autobusovej stanici o 9:00 hod.

Prihlášky Ján Gallo tel. 0904101805 do 16.5.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------