Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne informácie

elan_logo--1-.jpg

------------------------------------------------------------------------------

 

KST Región Rožňava uskutoční dňa 16.9.2023  turistický zájazd v rámci hlavného podujatia KST 

Európsky deň turistiky IVV  14. stretnutie priaznivcov Klubu slovenských turistov Revúca/Rákošská Baňa - Železník


Miesto stretnutia - od 7:30 do 9:00 hod. prezentácia Rákošská Baňa, privítanie účastníkov a oboznámenie s pripravenými túrami - organizátori podujatia KST Dúbrava Jelšava

Trasy:

a) Rákošská Baňa - Železník 818 m - Nad Železníkom - Vysoká pec v Sirku - Rákošské Baňa - 14,5 km - 5:00 /+475 m, -475 m/

b) kratší okruh v dĺžke asi 6 km - Rákošská Baňa – Rákoš/kostol – Náučný chodník Malých netopierov – hrad Rákoš – strelnica - Rákošská Baňa – Červeňany stará pec – Rákošská Baňa

Účastnícky poplatok – štartovné: Účastník akcie prispieva na úhradu nákladov organizátora spojených s prípravou a priebehom podujatia sumou 5,- € za dospelú osobu, 3,- € za dieťa.

Bližšie informácie poskytne organizátor podujatia KST Dúbrava Jelšava

Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 7:00 hod.

Prihlasovanie na akciu: Pavol Molnár 0907138784 

 

--------------------------------------------------------------

TJ Elán Rožňava je registrovaná ako príjemca 2% podielu z daní za rok 2022.

Podporte činnosť TJ Elán ( judo, turisti) poukázaním 2% podielu z dane za rok 2022.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:

Údaje o prijímateľovi:  

Názov: Telovýchovná jednota Elán Rožňava

IČO: 31949487   Právna forma: Občianske združenie

Ulica: Štítnická 264/7  Mesto: Rožňava  PSČ 04801

Bankový účet: SK35 0900 0000 0051 7345 3924  Slovenská sporiteľňa, a.s.

--------------------------------------------------------------------------------------

Členstvo turistov v kluboch/odboroch KST od roku 2020.

Siedmu zmenu vykonávacieho predpisu KST č.1/2011 o členstve ktorú prijal výkonný výbor KST 11.12.2018 a táto nadobudla účinnosť 1.4.2019 platí nasledovné:

V článku č.4 sa uvádza: Ak je osoba príslušná ku KST členom viacerých turistických organizácií príslušných ku KST, platí členské iba jednej z nich.

Pre turistu z toho vyplýva že môže byť členom len jedného klubu/odboru KST (má len jeden členský preukaz KST a jednu členskú známku na bežný rok).

V ďalších kluboch môže člen hosťovať na základe podmienok ktoré si stanoví hosťujúci klub.

Žiadame našich členov ktorí majú viacnásobné členstvo, aby sa rozhodli ktorý klub/odbor KST bude ich materský a oznámili to Jarke Matejovskej - hospodárke KST TJ Elán Rožňava.

Vykonávací predpis KST č.1/2011

------------------------------------------------------------------------------

Celoročné cestovné poistenie pre členov Klubu slovenských turistov

Informačný sprievodca poistením

Union1     Union2     Union3

-------------------------------------------------------------------------------

Pokyny Horskej záchrannej služby na zabezpečenie bezpečnosti turistov vo vysokohorskom teréne.

Platnosť a účinnosť pokynov od 1.7.2014

Pokyn č.10 /2014

Pokyn č.11 /2014

--------------------------------------------------------------------------------

Oznam pre turistov

Na autobusovej stanici v Rožňave (v čakárni) sme zriadili informačnú skrinku klubu.

Budeme tam zverejňovať aktuálne informácie.

------------------------------------------------------

 

        plp2016.jpg

História KST TJ Elán Rožňava

1.10.1955

Vznik Okresného domu pionierov a mládeže (ODPaM) so sídlom na Šafárikovej ul.č.100 v Rožňave.

Už v rámci pionierskeho domu vyvíjal činnosť turistický krúžok.

1.9.1971

V rámci ODPaM vznikla jednooddielová telovýchovná jednota TJ Elán ODPaM Rožňava.

Základ tvoril lyžiarsky oddiel. Prvým predsedom bol Štefan Macko.

TJ sa postupne rozšírila o ďalšie odbory, medzi nimi aj o turistický odbor.

Po transformácii ODPaM na Centrum voľného času sa TJ Elán ODPaM v roku 1990 osamostatnila. Jej názov sa zmenil na TJ Elán Rožňava. Sídlom sa stala bývalá budova ČSTV na Štítnickej ul.č.7 v Rožňave.

Na poste predsedu sa vystriedali: Štefan Macko, Juraj Králik, Vojtech Biró a Pavol Čorej. Od júna 2017 je predsedom Marek Kmeť.

Turisti plynule prešli z ODPaM do TJ Elán ODPaM Rožňava. Nie je k dispozícii zakladacia listina. KST TJ Elán Rožňava považuje vznik TJ Elán aj za vznik KST TJ Elán Rožňava.

Po rozpade TJ Baník Rožňava sa v roku 1991 turisti z TJ Baník Rožňava a TJ Elán Rožňava spojili do KST Rožňava. Toto spojenie vydržalo len do roku 1993. Turisti z bývalej TJ Baník Rožňava založili turistický odbor KST Volovec Rožňava. Turisti z TJ Elán Rožňava pokračujú ďalej pod hlavičkou TJ Elán Rožňava.

Až do roku 1988 bol predsedom klubu Alexander Ružbašan (pre vek sa vzdal funkcie).

V rokoch 1989 až 2011 bol predsedom Igor Salay (zomrel v roku 2011).

Od roku 2012 je predsedom Martin Markušovský.

 

Významné podujatia KST TJ Elán Rožňava:

Zimný prechod roklinami Slovenského raja.

Jarný prechod Silickou planinou, v roku 2017  50. ročník

Prechod Plešiveckou planinou, v roku 2016  25. ročník