Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne informácie

elan_logo--1-.jpg

------------------------------------------------------------------------------

Vážení turisti,

Ústredný krízový štáb SR od 15.10.2020 vyhlásil nasledovné obmedzenie hromadných športových podujatí:

Na hromadnom podujatí môže byť najviac 6 osôb. Zákaz podávať občerstvenie, zákaz podávania rúk.

Organizátor musí vedieť preukázať počet účastníkov podujatia.

Hromadné podujatie s väčším počtom osôb sa môže konať len v prípade že všetci účastníci budú mať negatívny test na Covid19, nie starší ako 12 hodín pred konaním podujatia. Z nášho pohľadu je to nereálne.

Ďalej stanovil nasledovné podmienky:

Povinnosť nosenia rúšok je povinné v interiéroch a exteriéroch všeobecne. 
 

V exteriéri mimo miest a obcí do dvojmetrovej  vzdialenosti sú rúška povinné (neplatí pre rodinných príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti), vo väčšej vzdialenosti sú rúška dobrovoľné.

Dočasne rušíme všetky turistické podujatia uvedené v Turistickom kalendári 2020 až do odvolania!

Turistika je doporučená len pre individuálne skupiny do 6 osôb.

Využite domáce možnosti turistiky, obmedzte verejnú dopravu.

Turecká, Kalvária - Betliar, Rákoš, Planiny Slovenského krasu, Slovenský raj - juh, Dobšiná - okolie,...  

Turisti prednostne sledujte záložku "Najbližšie podujatie"!!! Je tam podrobný popis podujatia. 

 

------------------------------------------------------------

Vážení turisti, v záložke "Turistický kalendár" sme zverejnili kalendár podujatí na rok 2021. Vzhľadom na situáciu v súvislosti s COVID19 obsahuje len hlavné podujatia KST a podujatia klubov KST Elán a KST Volovec. Podujatia iných organizátorov budeme priebežne doplňovať. Momentálne je kalendár vydaný len v elektronickej forme. Môžete si ho stiahnuť v záložke "Turistický kalendár".

KST TJ Elán Rožňava, členské známky na rok 2021

Základné členské                       11.- €

Deti do 15 rokov                          5.- €

Študenti od 16 do 26 rokov       7.- €

Dôchodcovia 62 až 69 rokov     7.- €

Dôchodcovia 70 rokov a viac    5.- €

Držitelia preukazov ZŤP             5.- €

Členské za rok 2021 treba zaplatiť Jarke Matejovskej,

alebo na účet TJ Elán SK35 0900 0000 0051 7345 3924

V správe pre prijímateľa uveďte: členské KST 2021, včítane osôb za ktoré poukazujete členské.

------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Elán Rožňava je registrovaná ako príjemca 2% podielu z daní za rok 2020.

Podporte činnosť TJ Elán ( judo, turisti) poukázaním 2% podielu z dane za rok 2020.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 31949487   Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Telovýchovná jednota Elán Rožňava

Sídlo: Štítnická   Súpisné/orientačné číslo: 264/7    PSČ: 04801   Obec: Rožňava

--------------------------------------------------------------------------------------

Členstvo turistov v kluboch/odboroch KST od roku 2020.

Siedmu zmenu vykonávacieho predpisu KST č.1/2011 o členstve ktorú prijal výkonný výbor KST 11.12.2018 a táto nadobudla účinnosť 1.4.2019 platí nasledovné:

V článku č.4 sa uvádza: Ak je osoba príslušná ku KST členom viacerých turistických organizácií príslušných ku KST, platí členské iba jednej z nich.

Pre turistu z toho vyplýva že môže byť členom len jedného klubu/odboru KST (má len jeden členský preukaz KST a jednu členskú známku na bežný rok).

V ďalších kluboch môže člen hosťovať na základe podmienok ktoré si stanoví hosťujúci klub.

Žiadame našich členov ktorí majú viacnásobné členstvo, aby sa rozhodli ktorý klub/odbor KST bude ich materský a oznámili to Jarke Matejovskej - hospodárke KST TJ Elán Rožňava.

Vykonávací predpis KST č.1/2011

------------------------------------------------------------------------------

Celoročné cestovné poistenie pre členov Klubu slovenských turistov

Informačný sprievodca poistením

Union1     Union2     Union3

-------------------------------------------------------------------------------

Pokyny Horskej záchrannej služby na zabezpečenie bezpečnosti turistov vo vysokohorskom teréne.

Platnosť a účinnosť pokynov od 1.7.2014

Pokyn č.10 /2014

Pokyn č.11 /2014

--------------------------------------------------------------------------------

Oznam pre turistov

Na autobusovej stanici v Rožňave (v čakárni) sme zriadili informačnú skrinku klubu.

Budeme tam zverejňovať aktuálne informácie.

------------------------------------------------------

 

        plp2016.jpg

História KST TJ Elán Rožňava

1.10.1955

Vznik Okresného domu pionierov a mládeže (ODPaM) so sídlom na Šafárikovej ul.č.100 v Rožňave.

Už v rámci pionierskeho domu vyvíjal činnosť turistický krúžok.

1.9.1971

V rámci ODPaM vznikla jednooddielová telovýchovná jednota TJ Elán ODPaM Rožňava.

Základ tvoril lyžiarsky oddiel. Prvým predsedom bol Štefan Macko.

TJ sa postupne rozšírila o ďalšie odbory, medzi nimi aj o turistický odbor.

Po transformácii ODPaM na Centrum voľného času sa TJ Elán ODPaM v roku 1990 osamostatnila. Jej názov sa zmenil na TJ Elán Rožňava. Sídlom sa stala bývalá budova ČSTV na Štítnickej ul.č.7 v Rožňave.

Na poste predsedu sa vystriedali: Štefan Macko, Juraj Králik, Vojtech Biró a Pavol Čorej. Od júna 2017 je predsedom Marek Kmeť.

Turisti plynule prešli z ODPaM do TJ Elán ODPaM Rožňava. Nie je k dispozícii zakladacia listina. KST TJ Elán Rožňava považuje vznik TJ Elán aj za vznik KST TJ Elán Rožňava.

Po rozpade TJ Baník Rožňava sa v roku 1991 turisti z TJ Baník Rožňava a TJ Elán Rožňava spojili do KST Rožňava. Toto spojenie vydržalo len do roku 1993. Turisti z bývalej TJ Baník Rožňava založili turistický odbor KST Volovec Rožňava. Turisti z TJ Elán Rožňava pokračujú ďalej pod hlavičkou TJ Elán Rožňava.

Až do roku 1988 bol predsedom klubu Alexander Ružbašan (pre vek sa vzdal funkcie).

V rokoch 1989 až 2011 bol predsedom Igor Salay (zomrel v roku 2011).

Od roku 2012 je predsedom Martin Markušovský.

 

Významné podujatia KST TJ Elán Rožňava:

Zimný prechod roklinami Slovenského raja.

Jarný prechod Silickou planinou, v roku 2017  50. ročník

Prechod Plešiveckou planinou, v roku 2016  25. ročník