Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne informácie

elan_logo--1-.jpg

------------------------------------------------------------------------------

Oznam pre účastníkov zájazdu do Západných Tatier.

Turisti oznámime vám termín kedy a kde bude Jarka Matejovská vyberať poplatok za zájazd.

Prosíme neplaťte poplatok na účet Elánu.

Klub slovenských turistov TJ Elán Rožňava

usporiada turisticko-poznávací zájazd do Západných Tatier

Termín: 31. augusta až 3. septembra 2023

Ubytovanie: Penzión Roháčan, Huty

                       Ubytovanie + polpenzia: 90 €/os.

Doprava:

Doprava mimoriadnym autobusom z AS v Rožňave 31. augusta 2023 (štvrtok) o 15.00 hod.

po trase Rožňava – Poprad – Liptovský Mikuláš – Huty. 

Návrat domov 3. septembra 2023

Poplatok za dopravu: zálohovo 30 €/os.

V rámci uvedeného turisticko-poznávacieho zájazdu plánujeme nasledovné túry:

1. deň: Horáreň pod Bielou skalou – Biela skala 1316 m – Sivý vrch 1805 m –

            Kozinec – Zuberec  (14,1 km; 6:10 hod.; +853m; -853m)

2. deň:  Zverovka – Roháčsky vodopád – Roháčske plesá – Smutná dolina –

             Tatliakova  chata – Zverovka  (11,6 km; 4:00 hod.; +663 m; -663 m)

3. deň: Huty – Kvačianska dolina – Kvačany  (5,8 km; 2:30 hod.; +255 m; -397 m)

Možnosť aj vlastného programu účastníka.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny túr podľa podmienok v čase konania podujatia.

Záväzná prihláška: Jarka Matejovská, tel. 0918 577 999 do 15.2.2023

                                  Zálohová platba za zájazd: 120 €/os. do 30.5.2023

---------------------------------------------------------------------------

Záväzná prihláška na turisticko-poznávací zájazd do Západných Tatier 31. 8. až 3. 9. 2023

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Číslo občianskeho preukazu/ID-CARD

Účasť na podujatí je na vlastnú zodpovednosť účastníka

 

V Rožňave dňa:                                                                                                  podpis:

--------------------------------------------------------------

TJ Elán Rožňava je registrovaná ako príjemca 2% podielu z daní za rok 2022.

Podporte činnosť TJ Elán ( judo, turisti) poukázaním 2% podielu z dane za rok 2022.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:

Údaje o prijímateľovi:  

Názov: Telovýchovná jednota Elán Rožňava

IČO: 31949487   Právna forma: Občianske združenie

Ulica: Štítnická 264/7  Mesto: Rožňava  PSČ 04801

Bankový účet: SK35 0900 0000 0051 7345 3924  Slovenská sporiteľňa, a.s.

--------------------------------------------------------------------------------------

Členstvo turistov v kluboch/odboroch KST od roku 2020.

Siedmu zmenu vykonávacieho predpisu KST č.1/2011 o členstve ktorú prijal výkonný výbor KST 11.12.2018 a táto nadobudla účinnosť 1.4.2019 platí nasledovné:

V článku č.4 sa uvádza: Ak je osoba príslušná ku KST členom viacerých turistických organizácií príslušných ku KST, platí členské iba jednej z nich.

Pre turistu z toho vyplýva že môže byť členom len jedného klubu/odboru KST (má len jeden členský preukaz KST a jednu členskú známku na bežný rok).

V ďalších kluboch môže člen hosťovať na základe podmienok ktoré si stanoví hosťujúci klub.

Žiadame našich členov ktorí majú viacnásobné členstvo, aby sa rozhodli ktorý klub/odbor KST bude ich materský a oznámili to Jarke Matejovskej - hospodárke KST TJ Elán Rožňava.

Vykonávací predpis KST č.1/2011

------------------------------------------------------------------------------

Celoročné cestovné poistenie pre členov Klubu slovenských turistov

Informačný sprievodca poistením

Union1     Union2     Union3

-------------------------------------------------------------------------------

Pokyny Horskej záchrannej služby na zabezpečenie bezpečnosti turistov vo vysokohorskom teréne.

Platnosť a účinnosť pokynov od 1.7.2014

Pokyn č.10 /2014

Pokyn č.11 /2014

--------------------------------------------------------------------------------

Oznam pre turistov

Na autobusovej stanici v Rožňave (v čakárni) sme zriadili informačnú skrinku klubu.

Budeme tam zverejňovať aktuálne informácie.

------------------------------------------------------

 

        plp2016.jpg

História KST TJ Elán Rožňava

1.10.1955

Vznik Okresného domu pionierov a mládeže (ODPaM) so sídlom na Šafárikovej ul.č.100 v Rožňave.

Už v rámci pionierskeho domu vyvíjal činnosť turistický krúžok.

1.9.1971

V rámci ODPaM vznikla jednooddielová telovýchovná jednota TJ Elán ODPaM Rožňava.

Základ tvoril lyžiarsky oddiel. Prvým predsedom bol Štefan Macko.

TJ sa postupne rozšírila o ďalšie odbory, medzi nimi aj o turistický odbor.

Po transformácii ODPaM na Centrum voľného času sa TJ Elán ODPaM v roku 1990 osamostatnila. Jej názov sa zmenil na TJ Elán Rožňava. Sídlom sa stala bývalá budova ČSTV na Štítnickej ul.č.7 v Rožňave.

Na poste predsedu sa vystriedali: Štefan Macko, Juraj Králik, Vojtech Biró a Pavol Čorej. Od júna 2017 je predsedom Marek Kmeť.

Turisti plynule prešli z ODPaM do TJ Elán ODPaM Rožňava. Nie je k dispozícii zakladacia listina. KST TJ Elán Rožňava považuje vznik TJ Elán aj za vznik KST TJ Elán Rožňava.

Po rozpade TJ Baník Rožňava sa v roku 1991 turisti z TJ Baník Rožňava a TJ Elán Rožňava spojili do KST Rožňava. Toto spojenie vydržalo len do roku 1993. Turisti z bývalej TJ Baník Rožňava založili turistický odbor KST Volovec Rožňava. Turisti z TJ Elán Rožňava pokračujú ďalej pod hlavičkou TJ Elán Rožňava.

Až do roku 1988 bol predsedom klubu Alexander Ružbašan (pre vek sa vzdal funkcie).

V rokoch 1989 až 2011 bol predsedom Igor Salay (zomrel v roku 2011).

Od roku 2012 je predsedom Martin Markušovský.

 

Významné podujatia KST TJ Elán Rožňava:

Zimný prechod roklinami Slovenského raja.

Jarný prechod Silickou planinou, v roku 2017  50. ročník

Prechod Plešiveckou planinou, v roku 2016  25. ročník