Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne informácie

elan_logo--1-.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení turisti,

24.3.2020 - Ústredný krízový štáb SR v záujme obmedzenia šírenia koronavírusu predĺžil zákaz usporiadania verejných podujatí (kultúra, šport,...) na neurčito (až do odvolania)!

Z uvedeného dôvodu rušíme turistické podujatia ktoré sa mali uskutočniť v mesiaci apríl 2020.

Prípadné zmeny uvedieme na tomto mieste.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení turisti,

termín na zaplatenie členského na rok 2020 bol 10. február 2020.

Turista ktorý nezaplatí členské na rok 2020 do 7.3.2020 bude z evidencie KST Elán na rok 2020 vyškrtnutý a ani nebude nahlásený do poisťovne.

KST TJ Elán Rožňava, členské známky

Základné členské                       11.- €

Deti do 15 rokov                          5.- €

Študenti od 16 do 26 rokov       7.- €

Dôchodcovia 62 až 69 rokov     7.- €

Dôchodcovia 70 rokov a viac    5.- €

Držitelia preukazov ZŤP             5.- €

Členské za rok 2020 treba zaplatiť najneskôr do 10. februára 2020

Jarke Matejovskej,

alebo na účet TJ Elán SK04 1111 0000 0011 1982 1003

V správe pre prijímateľa uveďte: členské KST 2020, včítane osôb za ktoré poukazujete členské.

------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Elán Rožňava je registrovaná ako príjemca 2% podielu z daní za rok 2019

Podporte činnosť TJ Elán ( judo, turisti) poukázaním 2% podielu z dane za rok 2019

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (na stiahnutie)

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 31949487   Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno: TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ELÁN ROŽŇAVA

Sídlo: ŠTÍTNICKÁ   Súpisné/orientačné číslo:   PSČ: 04801   Obec: ROŽŇAVA

-----------------------------------------------------------------------------------------

Klub slovenských turistov TJ Elán Rožňava

usporiada turisticko-poznávací zájazd - Malá Fatra, Štefanová 2020

Termín: 23. júl až 27. júl 2020   ZMENA TERMÍNU!

Ubytovanie: Chata vo Vyhnanej, Štefanová. 

                    Ubytovanie + polpenzia: 4 x 35 €/os. = 140 €/os.

Doprava: Doprava mimoriadnym autobusom z AS v Rožňave

                23. júla 2020 (štvrtok) o 8:00 hod. po trase Rožňava – Poprad –

                Ružomberok – Likavka – Dolný Kubín – Štefanová.

                Návrat do Rožňavy 27. júla 2020 (pondelok) v podvečerných hodinách.

                 Poplatok za dopravu: zálohovo 30 €/os.

V rámci uvedeného turisticko-poznávacieho zájazdu plánujeme nasledovné túry:

1. V rámci cesty prestávka pri salaši v Likavke včítane obedu.

    Možnosť výstupu na Predný Čebrať (4,5 km; 2:00 hod.; +440 m; -440 m),

    alebo prechod NCH Čebrať - Skalky ( 3 km, 1:10 hod.; +160 m; - 160 m)

2. Tiesňavy – Sokolie,hrebeň – sedlo Príslop – Starý Dvor 

     (7,1 km; 3:40 hod.; +661 m; -626 m)

3. Štefanová – chata Na Grúni – Poludňový grúň –  chata Pod Chlebom –

    Snilovské sedlo – Vrátna, lanovkou  (8,7 km; 4:50 hod.; +1233 m; -345 m)

4. Tiesňavy – Boboty – Jánošíkove diery – Štefanová 

     (8,3 km; 4:00 hod.; +665 m; -600 m)

5. NCH Jánošíkovým chotárom: Terchová – Poľany – Biely Potok 

   (6,4 km; 2:20 hod.; +329 m; -283 m)

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny túr podľa podmienok v čase konania zájazdu.

Účastníci môžu podnikať aj individuálne túry (o individuálnej túre informovať organizátora).

Účasť na zájazde je na vlastnú zodpovednosť účastníka zájazdu!

Prihlášky: Jarka Matejovská, tel. 0918 577 999 do 31. marca 2020

                  Zálohová platba za zájazd: 170 €/os. do 31 . marca 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------

Členstvo turistov v kluboch/odboroch KST od roku 2020.

Siedmu zmenu vykonávacieho predpisu KST č.1/2011 o členstve ktorú prijal výkonný výbor KST 11.12.2018 a táto nadobudla účinnosť 1.4.2019 platí nasledovné:

V článku č.4 sa uvádza: Ak je osoba príslušná ku KST členom viacerých turistických organizácií príslušných ku KST, platí členské iba jednej z nich.

Pre turistu z toho vyplýva že môže byť členom len jedného klubu/odboru KST (má len jeden členský preukaz KST a jednu členskú známku na bežný rok).

V ďalších kluboch môže člen hosťovať na základe podmienok ktoré si stanoví hosťujúci klub.

Žiadame našich členov ktorí majú viacnásobné členstvo, aby sa rozhodli ktorý klub/odbor KST bude ich materský a oznámili to Jarke Matejovskej - hospodárke KST TJ Elán Rožňava.

Vykonávací predpis KST č.1/2011

------------------------------------------------------------------------------

Celoročné cestovné poistenie pre členov Klubu slovenských turistov

Informačný sprievodca poistením

Union1     Union2     Union3

-------------------------------------------------------------------------------

Pokyny Horskej záchrannej služby na zabezpečenie bezpečnosti turistov vo vysokohorskom teréne.

Platnosť a účinnosť pokynov od 1.7.2014

Pokyn č.10 /2014

Pokyn č.11 /2014

--------------------------------------------------------------------------------

Oznam pre turistov

Na autobusovej stanici v Rožňave (v čakárni) sme zriadili informačnú skrinku klubu.

Budeme tam zverejňovať aktuálne informácie.

------------------------------------------------------

 

        plp2016.jpg

História KST TJ Elán Rožňava

1.10.1955

Vznik Okresného domu pionierov a mládeže (ODPaM) so sídlom na Šafárikovej ul.č.100 v Rožňave.

Už v rámci pionierskeho domu vyvíjal činnosť turistický krúžok.

1.9.1971

V rámci ODPaM vznikla jednooddielová telovýchovná jednota TJ Elán ODPaM Rožňava.

Základ tvoril lyžiarsky oddiel. Prvým predsedom bol Štefan Macko.

TJ sa postupne rozšírila o ďalšie odbory, medzi nimi aj o turistický odbor.

Po transformácii ODPaM na Centrum voľného času sa TJ Elán ODPaM v roku 1990 osamostatnila. Jej názov sa zmenil na TJ Elán Rožňava. Sídlom sa stala bývalá budova ČSTV na Štítnickej ul.č.7 v Rožňave.

Na poste predsedu sa vystriedali: Štefan Macko, Juraj Králik, Vojtech Biró a Pavol Čorej. Od júna 2017 je predsedom Marek Kmeť.

Turisti plynule prešli z ODPaM do TJ Elán ODPaM Rožňava. Nie je k dispozícii zakladacia listina. KST TJ Elán Rožňava považuje vznik TJ Elán aj za vznik KST TJ Elán Rožňava.

Po rozpade TJ Baník Rožňava sa v roku 1991 turisti z TJ Baník Rožňava a TJ Elán Rožňava spojili do KST Rožňava. Toto spojenie vydržalo len do roku 1993. Turisti z bývalej TJ Baník Rožňava založili turistický odbor KST Volovec Rožňava. Turisti z TJ Elán Rožňava pokračujú ďalej pod hlavičkou TJ Elán Rožňava.

Až do roku 1988 bol predsedom klubu Alexander Ružbašan (pre vek sa vzdal funkcie).

V rokoch 1989 až 2011 bol predsedom Igor Salay (zomrel v roku 2011).

Od roku 2012 je predsedom Martin Markušovský.

 

Významné podujatia KST TJ Elán Rožňava:

Zimný prechod roklinami Slovenského raja.

Jarný prechod Silickou planinou, v roku 2017  50. ročník

Prechod Plešiveckou planinou, v roku 2016  25. ročník