Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne informácie

elan_logo--1-.jpg

------------------------------------------------------------------------------

Turisti prednostne sledujte záložku "Najbližšie podujatie"!!!  Je tam podrobný popis podujatí. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Elán Rožňava je registrovaná ako príjemca 2% podielu z daní za rok 2021.

Podporte činnosť TJ Elán ( judo, turisti) poukázaním 2% podielu z dane za rok 2021.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Údaje o prijímateľovi:  TLAČIVO NA STIAHNUTIE

IČO: 31949487  

Obchodné meno: Telovýchovná jednota Elán Rožňava

-------------------------------------------------------------------------

 

Vážení turisti, turistky.

       Pomaly sa končí rok 2021 ktorý nebol pre epidemiologické obmedzenia naklonený organizovaniu hromadných turistických podujatí. Hromadné podujatia sme mohli usporiadať len od mája do októbra 2021.

       Prevažná turistická činnosť bola na individuálnej báze. Vytvorili sa malé skupiny turistov a individualistov, ktorí si organizovali vlastné turistické podujatia. Niektorí svoju činnosť propagovali na Facebooku. Stratil sa však priamy kontakt turistov čo oslabuje súdržnosť kolektívu.

       Je malý predpoklad že budeme môcť v januári 2022 uskutočniť výročnú členskú schôdzu. Zvoláme ju keď to bude možné. Radi by sme usporiadali naše tradičné podujatia. Zimný prechod roklinami Slovenského raja (12.2.2022), Jarný prechod Silickou planina (26.3.2022), Prechod Plešiveckou planinou (8.4.2022) v naplánovaných termínoch. Turistické podujatia budeme prispôsobovať epidemiologickej situácii. Predbežne nevydáme ročný turistický kalendár na rok 2022, turistické podujatia budeme zverejňovať na našej stránke www.kstelan.estranky.sk, na Facebooku KST TJ Elán Rožňava a na nástenke v čakárni Eurobusu v Rožňave.

       Členské na rok 2021 platí do 31.3.2022 aj s poistením. Od 1.4.2022 platí pozmenené členské (schválené Valným zhromaždením KST v 09/2021) nasledovne:

Dospelí (základné členské)       15 €      z toho poistenie 1,50 €  (platí pre všetkých)

Deti do 15 rokov                        5 €

Študenti 16 až 26 rokov            10 €

Seniori 62 až 69 rokov              10 €

Seniori 70 rokov a viac               5 €

ZŤP a ZŤPS                               5 €

       Členské na rok 2022 uhraďte do 20. februára 2022 na účet TJ Elán Rožňava  SK35 0900 0000 0051 7345 3924 (v správe uveďte: členské KST 2022, včítane osôb za ktoré platíte členské)  prípadne v hotovosti pokladníčke Jarke Matejovskej. Pokiaľ budeme môcť uskutočniť do tohto termínu VČS tak aj na schôdzi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Členstvo turistov v kluboch/odboroch KST od roku 2020.

Siedmu zmenu vykonávacieho predpisu KST č.1/2011 o členstve ktorú prijal výkonný výbor KST 11.12.2018 a táto nadobudla účinnosť 1.4.2019 platí nasledovné:

V článku č.4 sa uvádza: Ak je osoba príslušná ku KST členom viacerých turistických organizácií príslušných ku KST, platí členské iba jednej z nich.

Pre turistu z toho vyplýva že môže byť členom len jedného klubu/odboru KST (má len jeden členský preukaz KST a jednu členskú známku na bežný rok).

V ďalších kluboch môže člen hosťovať na základe podmienok ktoré si stanoví hosťujúci klub.

Žiadame našich členov ktorí majú viacnásobné členstvo, aby sa rozhodli ktorý klub/odbor KST bude ich materský a oznámili to Jarke Matejovskej - hospodárke KST TJ Elán Rožňava.

Vykonávací predpis KST č.1/2011

------------------------------------------------------------------------------

Celoročné cestovné poistenie pre členov Klubu slovenských turistov

Informačný sprievodca poistením

Union1     Union2     Union3

-------------------------------------------------------------------------------

Pokyny Horskej záchrannej služby na zabezpečenie bezpečnosti turistov vo vysokohorskom teréne.

Platnosť a účinnosť pokynov od 1.7.2014

Pokyn č.10 /2014

Pokyn č.11 /2014

--------------------------------------------------------------------------------

Oznam pre turistov

Na autobusovej stanici v Rožňave (v čakárni) sme zriadili informačnú skrinku klubu.

Budeme tam zverejňovať aktuálne informácie.

------------------------------------------------------

 

        plp2016.jpg

História KST TJ Elán Rožňava

1.10.1955

Vznik Okresného domu pionierov a mládeže (ODPaM) so sídlom na Šafárikovej ul.č.100 v Rožňave.

Už v rámci pionierskeho domu vyvíjal činnosť turistický krúžok.

1.9.1971

V rámci ODPaM vznikla jednooddielová telovýchovná jednota TJ Elán ODPaM Rožňava.

Základ tvoril lyžiarsky oddiel. Prvým predsedom bol Štefan Macko.

TJ sa postupne rozšírila o ďalšie odbory, medzi nimi aj o turistický odbor.

Po transformácii ODPaM na Centrum voľného času sa TJ Elán ODPaM v roku 1990 osamostatnila. Jej názov sa zmenil na TJ Elán Rožňava. Sídlom sa stala bývalá budova ČSTV na Štítnickej ul.č.7 v Rožňave.

Na poste predsedu sa vystriedali: Štefan Macko, Juraj Králik, Vojtech Biró a Pavol Čorej. Od júna 2017 je predsedom Marek Kmeť.

Turisti plynule prešli z ODPaM do TJ Elán ODPaM Rožňava. Nie je k dispozícii zakladacia listina. KST TJ Elán Rožňava považuje vznik TJ Elán aj za vznik KST TJ Elán Rožňava.

Po rozpade TJ Baník Rožňava sa v roku 1991 turisti z TJ Baník Rožňava a TJ Elán Rožňava spojili do KST Rožňava. Toto spojenie vydržalo len do roku 1993. Turisti z bývalej TJ Baník Rožňava založili turistický odbor KST Volovec Rožňava. Turisti z TJ Elán Rožňava pokračujú ďalej pod hlavičkou TJ Elán Rožňava.

Až do roku 1988 bol predsedom klubu Alexander Ružbašan (pre vek sa vzdal funkcie).

V rokoch 1989 až 2011 bol predsedom Igor Salay (zomrel v roku 2011).

Od roku 2012 je predsedom Martin Markušovský.

 

Významné podujatia KST TJ Elán Rožňava:

Zimný prechod roklinami Slovenského raja.

Jarný prechod Silickou planinou, v roku 2017  50. ročník

Prechod Plešiveckou planinou, v roku 2016  25. ročník