Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne informácie

elan_logo--1-.jpg

------------------------------------------------------------------------------

Platné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva:

Vyhláška č.237 zo dňa 12.8.2021 Prekrytie horných dýchacích ciest:

V interiéri povinné prekrytie. V exteriéri podľa Covid Automatu.

Vyhláška č.241 zo dňa 12.8.2021 Hromadné podujatia:

Podľa Covid Automatu.

                                                                               

Turisti prednostne sledujte záložku "Najbližšie podujatie"!!!  Je tam podrobný popis podujatí. 

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie organizátor preventívne ruší hromadné podujatie!

25.9.2021  Po stopách starej banskej činnosti.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu organizátor KST Liptov ruší podujatie:

1. až 3. 10. 2021 Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Májekovej chate.

Pokiaľ to bude takto pokračovať ďalej ohrozí nám to náš turistický program podľa Turistického kalendára 2021. Pravdepodobne sa budeme musieť zamerať na individuálnu turistiku...

 

Zmeny v turistickom kalendári:

Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska 28. až 30. 5. 2021 sa prekladá na 1. až 3. 10. 2021. Miesto stretnutia sa nemení.

-------------------------------------------------------------------------

Vážení turisti, v záložke "Turistický kalendár" sme zverejnili kalendár podujatí na rok 2021. Vzhľadom na situáciu v súvislosti s COVID19 obsahuje len hlavné podujatia KST a podujatia klubov KST Elán a KST Volovec. Podujatia iných organizátorov budeme priebežne doplňovať. Momentálne je kalendár vydaný len v elektronickej forme. Môžete si ho stiahnuť v záložke "Turistický kalendár".

KST TJ Elán Rožňava, členské známky na rok 2021

Základné členské                       11.- €

Deti do 15 rokov                          5.- €

Študenti od 16 do 26 rokov       7.- €

Dôchodcovia 62 až 69 rokov     7.- €

Dôchodcovia 70 rokov a viac    5.- €

Držitelia preukazov ZŤP             5.- €

Členské za rok 2021 treba zaplatiť Jarke Matejovskej,

alebo na účet TJ Elán SK35 0900 0000 0051 7345 3924    do konca februára 2021.

V správe pre prijímateľa uveďte: členské KST 2021, včítane osôb za ktoré poukazujete členské.

------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Elán Rožňava je registrovaná ako príjemca 2% podielu z daní za rok 2020.

Podporte činnosť TJ Elán ( judo, turisti) poukázaním 2% podielu z dane za rok 2020.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Údaje o prijímateľovi:   TLAČIVO NA STIAHNUTIE

IČO: 31949487   Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Telovýchovná jednota Elán Rožňava

Sídlo: Štítnická   Súpisné/orientačné číslo: 264/7    PSČ: 04801   Obec: Rožňava

--------------------------------------------------------------------------------------

Členstvo turistov v kluboch/odboroch KST od roku 2020.

Siedmu zmenu vykonávacieho predpisu KST č.1/2011 o členstve ktorú prijal výkonný výbor KST 11.12.2018 a táto nadobudla účinnosť 1.4.2019 platí nasledovné:

V článku č.4 sa uvádza: Ak je osoba príslušná ku KST členom viacerých turistických organizácií príslušných ku KST, platí členské iba jednej z nich.

Pre turistu z toho vyplýva že môže byť členom len jedného klubu/odboru KST (má len jeden členský preukaz KST a jednu členskú známku na bežný rok).

V ďalších kluboch môže člen hosťovať na základe podmienok ktoré si stanoví hosťujúci klub.

Žiadame našich členov ktorí majú viacnásobné členstvo, aby sa rozhodli ktorý klub/odbor KST bude ich materský a oznámili to Jarke Matejovskej - hospodárke KST TJ Elán Rožňava.

Vykonávací predpis KST č.1/2011

------------------------------------------------------------------------------

Celoročné cestovné poistenie pre členov Klubu slovenských turistov

Informačný sprievodca poistením

Union1     Union2     Union3

-------------------------------------------------------------------------------

Pokyny Horskej záchrannej služby na zabezpečenie bezpečnosti turistov vo vysokohorskom teréne.

Platnosť a účinnosť pokynov od 1.7.2014

Pokyn č.10 /2014

Pokyn č.11 /2014

--------------------------------------------------------------------------------

Oznam pre turistov

Na autobusovej stanici v Rožňave (v čakárni) sme zriadili informačnú skrinku klubu.

Budeme tam zverejňovať aktuálne informácie.

------------------------------------------------------

 

        plp2016.jpg

História KST TJ Elán Rožňava

1.10.1955

Vznik Okresného domu pionierov a mládeže (ODPaM) so sídlom na Šafárikovej ul.č.100 v Rožňave.

Už v rámci pionierskeho domu vyvíjal činnosť turistický krúžok.

1.9.1971

V rámci ODPaM vznikla jednooddielová telovýchovná jednota TJ Elán ODPaM Rožňava.

Základ tvoril lyžiarsky oddiel. Prvým predsedom bol Štefan Macko.

TJ sa postupne rozšírila o ďalšie odbory, medzi nimi aj o turistický odbor.

Po transformácii ODPaM na Centrum voľného času sa TJ Elán ODPaM v roku 1990 osamostatnila. Jej názov sa zmenil na TJ Elán Rožňava. Sídlom sa stala bývalá budova ČSTV na Štítnickej ul.č.7 v Rožňave.

Na poste predsedu sa vystriedali: Štefan Macko, Juraj Králik, Vojtech Biró a Pavol Čorej. Od júna 2017 je predsedom Marek Kmeť.

Turisti plynule prešli z ODPaM do TJ Elán ODPaM Rožňava. Nie je k dispozícii zakladacia listina. KST TJ Elán Rožňava považuje vznik TJ Elán aj za vznik KST TJ Elán Rožňava.

Po rozpade TJ Baník Rožňava sa v roku 1991 turisti z TJ Baník Rožňava a TJ Elán Rožňava spojili do KST Rožňava. Toto spojenie vydržalo len do roku 1993. Turisti z bývalej TJ Baník Rožňava založili turistický odbor KST Volovec Rožňava. Turisti z TJ Elán Rožňava pokračujú ďalej pod hlavičkou TJ Elán Rožňava.

Až do roku 1988 bol predsedom klubu Alexander Ružbašan (pre vek sa vzdal funkcie).

V rokoch 1989 až 2011 bol predsedom Igor Salay (zomrel v roku 2011).

Od roku 2012 je predsedom Martin Markušovský.

 

Významné podujatia KST TJ Elán Rožňava:

Zimný prechod roklinami Slovenského raja.

Jarný prechod Silickou planinou, v roku 2017  50. ročník

Prechod Plešiveckou planinou, v roku 2016  25. ročník